Burkoló képzés 


JELENTKEZEM A BURKOLÓ KÉPZÉSRE


A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, díszítő burkolatait készíti, azokat javítja, felújítja és bontja. Homlokzat-, lábazat burkolatokat és térburkolatokat készít, javít, bont.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építészeti terveket, egyszerű burkolati tervet készíteni
- a munkaterület felmérését követően a mellékelt tervek alapján megtervezni a munka technológiai sorrendjét és meghatározni az ahhoz szükséges anyagmennyiséget
- alkalmazni a munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket, berendezéseket és mérőeszközöket
- a burkolat alatti aljzatot, a burkolat fogadófelületét előkészíteni hidegburkolat elhelyezésére
- vízszintes és függőleges felületre kültéri- és beltéri hidegburkolatot, díszburkolatot, mozaik burkolatot készíteni
- speciális burkolatot készíteni (üzemi körülmények, különleges szerkezek)
- falazott és ragasztott homlokzatburkolatot készíteni
- térburkolatokat készteni
- a meghibásodott burkolatot javítani, cserélni, bontani
- szükséges munkaállványt építeni és bontani
- a munkával kapcsolatos dokumentációt kitölteni
- munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket elvégezni
- munkája során betartani a tűzvédelmi-, munka-, és balesetvédelmi szabályokat, ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű tárolását, felhasználását
- gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról
- gondoskodni a keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről
- átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről


A képzés megkezdésének feltétele

Iskolai előképzettség: elvégzett 8. osztály

Orvosi alkalmassági szükséges

A képzés díja
720.000 Ft
Mely tartalmaz tananyagot, elméleti ,gyakorlati ,oktatást és a vizsgadíjat!

Részletfizetés lehetséges!

Előzetes tudásfelmérés szint alapján óralátogatás alól felmentés kérhető!

Időtartama: 2 félév

A képzések helyszíne a következők: Budapest, Debrecen, Esztergom, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged!

JELENTKEZEM A  KÉPZÉSRE