Karosszérialakatos képzés                            

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

    A karosszérialakatos végzettségű szakember gépjármű felépítmények javítását, részegységek összeépítését, gépjárművek külső szereléseit végzi; karosszéria alvázakat, önhordó karosszériákat húzatópadon mér és javít; ügyfelével megbízást egyeztet, azt megtervezi, elvégzi, ellenőrzés és értékelés során minősíti, majd átadja, munkáját dokumentálja; járművön külső és belső, akár elektromos szereléseket hajt végre szakszerűen, minőségvesztés nélkül; alap járműdiagnosztikát végez; karosszéria-átépítéseket végez; baleseti sérült járműkarosszériák javítását a műszaki, biztonsági szempontok és gyártói előírások figyelembevételével felméri és elvégzi; fényezett, illetve nyers karosszériákon felületi, illeszkedési, rögzítési hibákat ismer fel, azokat javítja; munkáját a társterületeivel (autószerelő, járműfényező) egyezteti, velük együttműködik; műhelyberendezéseit tisztán, karbantartja, üzemi- és segédanyagait előírások szerint kezeli.       

A Karosszérialakatos oktatás résztvevői képessé válnak:
  • a gépjárműkarosszériára csavarozott, szegecselt elemek felépítésére
  • karosszériaépítés, szerelés során oldható és nem oldható gépészeti kötések létrehozására
  • lakkozatlan és lakkozott karosszérián lemezhibák (horpadások, deformációk) felismerésére, azok szakszerű javítására
  • gépjármű alvázak és felépítmények javításának, részegységek összeépítésének; karosszéria alvázak, önhordó karosszériák húzatópadon történő mérésének, javításának, ellenőrzésének; egyszerűbb elektromos szerelések, műanyag elemek javításának; motortérben, futóművön, kipufogórendszeren lévő egyszerűbb szerelések, javítások végzésére
  • gépjárművön külső szerelések, belső térben egyszerű szerelések végrehajtására
  • műszaki rajz alapján egyszerűbb lemezalkatrészek átalakítására vagy újbóli elkészítésére.


A képzés megkezdésének feltétele

Iskolai előképzettség: elvégzett 8. osztály

Orvosi alkalmassági szükséges

A képzés díja
744.000 Ft
Mely tartalmaz tananyagot, elméleti ,gyakorlati ,oktatást!

Részletfizetés lehetséges!

Előzetes tudásfelmérés szint alapján óralátogatás alól felmentés kérhető!

Időtartama: 2 félév

JELENTKEZEM A KÉPZÉSRE