Társasházkezelő képzés

Munkaterület,munkakör rövid, jellemző leírása


A társasházkezelő az adott társasház adottságainak ismeretében – gazdasági elemzés alapján – ajánlatot készít az épület fenntartására vonatkozóan. A tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat. Ennek keretében a társasház üzemeltetésével, fenntartásával és felújításával kapcsolatban adminisztrációs, szervezési és ellenőrzési feladatokat lát el. Javaslatokat dolgoz ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben, e körben elszámolást, költségvetést, döntés-előkészítő javaslatokat, pályázatokat készít, szerződéseket köt, jogi eljárásokban vesz részt.


A képzés megkezdésének feltétele

Iskolai előképzettség: Érettségi

A képzés díja 230.000 Ft Mely tartalmazza a vizsgadíjat is !

Részletfizetés lehetséges!

Képzés időtartama 3 hónap

Előzetes tudásfelmérés szint alapján óralátogatás alól felmentés kérhető!

JELENTKEZEK A KÉPZÉSRE