Épületgépész technikus 

képzés


JELENTKEZEM A KÉPZÉSRE

 A munkaterület rövid, jellemző leírása

Az ipar területén mérnöki felkészültséget nem igénylő épületgépészeti jellegű műszaki fejlesztő, tervező, irányító és ellenőrző feladatok ellátása. A nagyvállalatok megszűnése és a kisvállalkozások előretörése miatt egyre több feladat hárul a technikusokra, hiszen a kisebb vállalkozások nem képesek felsőfokú végzettségű szakembereket eltartani. Ehhez olyan technikusokat igényelnek a vállalkozók, akik tudják irányítani a kivitelezési munkát, vagy esetleg a gyakorlatban is tudnak dolgozni, de a kisebb létesítmények tervezését is el tudják végezni. Ennek érdekében

– Részt vesz:

  = az épületgépészeti rendszerek, gyártmányok, gépek és berendezések korszerűsítési munkálataiban,

  = az épületgépészeti rendszerek, gépelemek, gépegységek, szerkezetek tervezésében,

  = az új technológiák kidolgozásában és bevezetésében,

  = a rendszerek, gyártmányok minőségbiztosítási rendszerének kidolgozásában,

  = az épületgépészeti rendszerek, gépek, berendezések és műszerek gazdaságos kihasználásának tervezésében,

  = az épületgépészeti rendszerek, gépek, berendezések és műszerek biztonságos üzemeltetésének megszervezésében,

  = a hibafeltárásban,

  = a javítási technológiák előírásában,

  = az épülethez illő épületgépészeti szerkezetek, berendezések, folyamatok megtervezésében,

  = az épületgépészeti folyamatok szabályozásának megtervezésében, üzemeltetésében,

  = az épületgépészeti rendszerek kivitelezéséhez költségvetés készítésében,

  = az épületgépészeti rendszerek gazdaságos energiafelhasználásának megtervezésében.

– Folyamatosan ellenőrzi:

  = a szakszerű és minőségi szereléseket, a technológiai fegyelem betartását,

  = az üzemeltetés, gyártás, javítás és rendszeres karbantartás során felhasznált anyagok, segédanyagok, gépek, mérőeszközök műszaki paramétereit,

  =   a gazdaságos energiafelhasználást.

– Gondoskodik:

  = a munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások adaptálásáról, betartásáról,

  = a hatáskörébe tartozó gépek, műszerek és berendezések megfelelő műszaki állapotáról,

  = a folyamatos üzemeltetéshez, termeléshez, karbantartáshoz, javításhoz szükséges anyag-, segédanyag-, gép-, szerszám-, készülék-, mérőeszköz- és energiaellátásról.

Magasabb szakmai felkészültséget igénylő fizikai jellegű munkák végzése:

– Laboratóriumi, géptermi és mérőszobai feladatok ellátása.

A gépészeti rendszerek próbaüzemeltetése, hibafeltárása, hibaelhárítása.

– Kísérleti munkákban részvétel.

– Épületgépészeti rendszerek beszabályozása.

III. A szakképesítés szakmai követelményei

III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatcsoportok, feladatok

1. Vállalkozói, munkajogi, szervezési és vezetési ismeretek alkalmazása

– Vállalkozási formák.

– Kisebb vállalkozások alapítása, működtetése, megszüntetése (egyéni vállalkozás, kkt., bt., kft.).

– Munka- és személyi ügyek (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés, munkaidő, pihenőidő, szavatosság, kártérítés.

– Adózások, TB.

– Kereskedelem.

– Marketing.

– Kommunikáció a partnerekkel.

2. Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása és alkalmazása

– Az emberi test ismerete (a munka hatása a szervezetre).

A munkavédelmi eszközök és egyéni védőfelszerelések.

– Tűzvédelmi eszközök, berendezések.

– Az emberi tevékenység hatása a környezetre, a lehetséges károk csökkentésének, megakadályozásának módozatai.

3. Műszaki dokumentációk összeállítása, illetve felhasználása

– Lakó-, ipari és kommunális épületekhez tartozó épületgépészeti rendszerek (vízellátás, csatornázás, gázellátás, olajellátás, központi fűtés, szellőztetés, klímatizálás) rajzainak készítése az érvényes szabvány előírásainak megfelelően, rajzok elemzése.

– Gépelemek, gépegységek, szerkezetek különféle rendeltetésű rajzainak készítése az érvényes szabvány előírásainak megfelelően, rajzok elemzése.

– Darabjegyzék összeállítása, anyagszükséglet meghatározása.

– Épületgépészeti rendszerek, szerkezetek, gépelemek kivitelezéséhez költségvetés készítése.

A gépelemek, gépegységek, szerkezetek gyártási, szerelési, javítási folyamatának megtervezése, a művelettervek, technológiai utasítások dokumentálása, illetve felhasználása.

A gépkönyv (kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás) összeállítása, illetve használata.

4. Gépelemek, gépegységek, épületgépészeti rendszerek, szerkezetek tervezése

A szabványok és katalógusok felhasználásával a célnak leginkább megfelelő szerkezeti megoldás, berendezés kiválasztása.

– Gazdaságos szerkezetnagyság, berendezés és csőátmérő meghatározása.

A szerkezetre ható terhelések következtében létrejövő igénybevételek elemzése, értékelése, nagyságuk meghatározása.

– Az igénybevételek hatására ébredő feszültségek jellegének, valamint az alkalmazni kívánt anyagok szilárdsági és keresztmetszeti jellemzőinek ismeretében a szerkezet geometriai méreteinek meghatározása, a szabványos elemek kiválasztása.

A szerkezet rajzi dokumentációinak elkészítése.

– Az épületek fűtési, hűtési hőigényének, valamint víz-, gáz-, olajellátási és szennyvíz-, füstgázelvezetési igényének meghatározása.

5. Az anyagok, előgyártmányok önálló megválasztása, anyagvizsgálatok

– Az anyagok tulajdonságainak ismeretében az adott gépelem, szerkezet, szerszám anyagminőségének megválasztása.

A tömítő-, hűtő- és kenőanyagok rendeltetés szerinti kiválasztása.

– Az anyagok és termékek hibáinak, tulajdonságainak megállapítására irányuló laboratóriumi vizsgálatok elvégzése, a mérési eredmények dokumentálása.

6. Alkatrészgyártás

– Dokumentációk tanulmányozása, az alkalmazandó gyártási eljárások megválasztása.

A gyártás technológiai folyamatának összeállítása.

A szükséges anyagok, szerszámok, gépek, készülékek, mérő- és ellenőrző eszközök kiválasztása.

A technológiai sorrend figyelembevételével a gyártási műveletek elvégzése.

– Végellenőrzés, minősítés.

7. Szerelés

– Dokumentációk tanulmányozása, az alkalmazandó szerelési technológiák megválasztása.

A szerelés műveleti sorrendjének összeállítása, dokumentálása.

A szükséges segédanyagok, szerszámok, gépek, készülékek, mérő- és ellenőrző eszközök kiválasztása.

A technológiai sorrend figyelembevételével a szerelési műveletek elvégzése, illetve elvégeztetése.

– Végellenőrzés, kipróbálás, üzembe helyezés, minősítés.

8. Mérés és minősítés műhelyben, laboratóriumban és a helyszínen

– Alkatrészek, gépegységek, szerkezetek abszolút és relatív geometriai méreteinek meghatározása mérőeszközökkel, mérőműszerekkel.

– Teljesítménymérés, mennyiségmérés.

– Hőmérséklet-, nyomás-, sebesség-, nedvességtartalom- és zajmérés.

– Működésvizsgálat.

A mért jellemzők rögzítése, kiértékelése, a vizsgált alkatrész, gépegység, szerkezet minősítése.

9. Üzembe helyezés, üzemeltetés

– Kisebb kapacitású munkahely célnak leginkább megfelelő gépeinek, berendezéseinek, szerszámainak, eszközeinek, valamint energiaellátásának felmérése, kiválasztása.

– Épületgépészeti rendszerek optimális üzemének beállítása, beszabályozása.

– Az elkészült rendszerek optimális üzemeltetéséhez a szabályozók ellenőrzése.

10. Karbantartás, javítás

A hatáskörébe tartozó szerszámok, erő-, munka- és szerszámgépek, berendezések, valamint rendszerek időszakos karbantartási munkáinak és szükség szerinti javításának elvégzése, a helyes működés ellenőrzése.

– Üzemzavar esetén a hiba okának feltárása, a szükséges szétszerelési munkák elvégzése, a meghibásodott alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelés, próbaüzemeltetés, a helyes működés beállítása.

A karbantartási és javítási munkák bizonylatolása.

A képzés megkezdésének feltétele

Iskolai előképzettség:  Érettségi

Orvosi alkalmassági szükséges

A képzés díja
990.000 Ft
Mely tartalmaz tananyagot, elméleti ,gyakorlati ,oktatást, és a vizsgadíjat is!

Részletfizetés lehetséges!

Előzetes tudásfelmérés szint alapján óralátogatás alól felmentés kérhető!

Időtartama: 3 félév

A képzések helyszíne a következők: Budapest, Debrecen, Esztergom, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged!

JELENTKEZEM A KÉPZÉSRE