Személy-és vagyonőr képzés 

JELENTKEZEM A KÉPZÉSRE

Személy-és vagyonőr tanfolyam

Képzési szám: 10323009

A Személy- és vagyonőr szakember munkaterületének, munkakörének leírása:

A Személy és vagyonőr a magánlakásban, állami, diplomáciai, önkormányzati, kereskedelmi logisztikai létesítményekben, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen a megbízó által a vagyonvédelmi törvény alapján, az adott szolgálati hely sajátos viszonyaira elkészített, szolgálati vagy őrutasítás alapján őr és járőrszolgálat keretében látja el feladatát. A létesítmények területére személyeket és szállítmányokat be- és kiléptet, ellenőriz, kezeli a beléptető, ellenőrző, védelmi és jelzőrendszereket. Közterületi járőrszolgálatot lát el, üzletek, elárusítóterek területén őrzést, helyszín ellenőrzést végez, riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként tevékenykedik. Sport, kulturális, politikai és egyéb tömegrendezvények biztosításában vesz részt, a rendezvény helyszínén be és kiléptetést végez, melynek keretében ellenőrzi a beléptetés jogszerűségét, felderíti a közbiztonságra különösen veszélyes és a rendező által megtiltott anyagok, eszközök, tiltott szimbólumok, pirotechnikai anyagok bevitelét. Eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket, szükség esetén kiürítést végez és/vagy abban közreműködik. Biztosítja megbízás alapján bankok, pénzintézetek őrzését, védelmét. Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt a szolgálati helyén elfogja, visszatartja, az illetékes hatóságnak átadja. Intézkedése során, jogos védelmi vagy végszükség helyzetben a támadás elhárítására a szakmai szabályok betartásával kényszerítő testi erőt vagy a rendelkezésére álló támadáselhárító eszközt alkalmazhat. Létesítmény területén belül, azon kívül pénz és értékszállítást végez, szállítmánykísérési feladat végrehajtásában vesz részt. Megbízás alapján helyszínbiztosítást végez, parkoló őrként teljesít szolgálatot. Rendkívüli események időszakában, elrendelt szükséghelyzetben közreműködik, felkérésre közveszély elhárításában vesz részt, robbanóanyagok, robbanószerkezetek bűnös célú felhasználása elleni védelmi tevékenységet végez. Elemzi, értékeli a tudomására jutott információkat, amiket a számára meghatározott formában rögzít, arról jelentést tesz. A szolgálatot a meghatározott módon és formában átadja-átveszi, vezeti a szolgálati okmányokat. Vonatkozó mértékben együttműködik a kijelölt hatóságokkal, a megbízó képviselőivel. Elsősegélyt nyújt, újraélesztést, szükség esetén konfliktus és/vagy stresszkezelést végez, amelynek eredményes végzéséhez alkalmazza a megszerzett, a kialakult helyzetre vonatkozó pszichológiai módszereket.

Mit ad Számodra a személy- és vagyonőr képesítés?

  • Versenyképes fizetést: a fizetést a legtöbb esetben órabérben állapítják meg, így az igazodik az elvégzett munka mennyiségéhez.

  • Bejelentett munkavégzést: mivel a legtöbb személy- és vagyonőr a bankszektorban, illetve multinacionális és állami cégeknél helyezkedik el, a bejelentett munkaviszony biztosított számukra.

  • Kiszámítható munkaidőt: a cégek általában nyitvatartási időben alkalmazzák a személy-és vagyonőröket, így fix munkaidővel lehet számolni.

A Személy- és vagyonőr szakmai képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmény: Nem szükséges

Képzés díja mely tartalmaz tananyagot és vizsgadíjat is 150.000 Ft

Időtartama 5 hét (200 óra)  A szakmai képzés TÁVOKATATÁS / TÁVOLLÉTI képzés vagyis a megvalósítás során alkalmazott munkaforma valamelyike: e-learning felületen, digitális platformon való tananyagfeldolgozás, irányított tanulás, online videó óra, oktató videók feldolgozása.

Helyszín Budapest

Jelentkezem a képzésre