Biztonságszervező képzés

Munkaterület,munkakör rövid, jellemző leírása


-        elkészíteni a vagyonvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, katasztrófavédelmi tervet

-        elkészíteni a rendészeti-vagyonvédelmi és az őrzési szabályzatot

-        elkészíteni a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök tárolásának és karbantartásának szabályait

-        kialakítani a védelmi koncepciót

-        felkészülni és végrehajtani a biztosítási feladatokat

-        intézkedni rendkívüli eseményeknél

-        elkészíteni az objektum tűzriadó tervét

-        tűzvédelmi megelőző tevékenységet szervezni és végrehajtani

-        ellátni jogkörében a munkavédelmi feladatokat

-        ellátni jogkörében a környezetvédelmi feladatokat

-        elkészíteni szakmai útmutatás szerint a védelmi felkészülési, elhárítási okmányokat, terveket, dokumentációkat

-        ellátni a munkakörébe utalt egyéb feladatokat

-        ellátni gazdasági, vezetési feladatokatMegjelenések száma 5 alkalom egy szerződéskötés, 2 online előadás (2-2 óra), 2 vizsga!

Időtartam: 2 hónap

Bemeneti feltétel Ezek közül valamelyik

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a középfokú végzettséget igazoló bizonyítvány és annak egy másolati példánya (pl. szakmunkás bizonyítvány, érettségi, stb.)
- a szakmai előképzettséget igazoló bizonyítvány és annak egy másolati példánya (lsd. lent),
- személyi igazolvány és lakcímkártya, azok 1-1 másolati példánya,

A szakmai előképzettséget a jogszabály a következőképpen határozta meg:

1. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán szerzett szakképzettség,

2. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán bűnügyi igazgatás, rendészeti igazgatás vagy rendészeti vezető szakon alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség,

3. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakokleveles magánnyomozó szakképzettség,

4. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szakán szerzett szakképzettség,

5. a had- és biztonságtechnikai mérnök alapképzésben és a biztonságtechnikai mérnök mesterszakon szerzett szakképzettség, továbbá a főiskolai szintű biztonságtechnikai mérnök szakképzettség,

6. a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola büntetés-végrehajtási tagozatán szerzett szakképzettség,

7. a jogász szakképzettség,

8. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karán szerzett államtudományi szakképzettség,

9. a Rendészeti szervező szakképesítés valamennyi szakmairánya a katasztrófavédelmi, a tűzvédelmi és az iparbiztonsági szakmairányok kivételével, továbbá a Rendőrszervező (tiszt) szakképesítés rendőrszervező szakiránya és határrendész-szervező szakiránya,

10. az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti Rendőr tiszthelyettes szakképesítés valamennyi szakmairánya,

11. az OKJ szerinti Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés,

12. az OKJ szerinti Személy- és vagyonőr szakképesítés,

13. az OKJ szerinti Közterület-felügyelő szakképesítés,

14. az OKJ szerinti Honvéd altiszt szakképesítés valamennyi szakmairánya,

15. az OKJ szerinti Biztonságszervező szakképesítés,

16. az OKJ szerinti Magánnyomozó szakképesítés,

17. az OKJ szerinti Rendészeti őr szakképesítés,

18. az OKJ szerinti Közszolgálati ügykezelő szakképesítés,

19. az OKJ szerinti a Rendészeti ügyintéző szakképesítés,

20. az 5 1032 18 03 azonosító számú Rendőr tiszthelyettes szakma valamennyi szakmairánya,

21. az 5 0413 18 01 azonosító számú Közszolgálati technikus szakma mindkét szakmairánya,

22. a 4 1032 18 02 azonosító számú Rendészeti őr szakma,

23. a 10323009 sorszámú Személy- és vagyonőr szakképesítés,

24. a 10324002 sorszámú Közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés,

25. a 10324003 sorszámú Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés,

26. a 10323010 sorszámú Kutyavezető vagyonőr szakképesítés,

27. a 10324021 sorszámú Önkormányzati természetvédelmi őr szakképesítés,

28. a 10324022 sorszámú Fegyveres biztonsági őr szakképesítés,

29. a rendészet ismeretek ágazati szakmai érettségi végzettség,

30. a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában vagy e szervezet jogelődeinél szerzett alapfokú végzettség,

31. az üzemrendészeti szervek szervezéséről szóló 14/1960. (III. 24.) Korm. rendelet, valamint a közületi szervek rendészeti tevékenységéről szóló 6/1988. (II. 12.) MT rendelet alapján szerzett rendész képesítés,

32. a középfokú katonai szakképzési intézményben szerzett képesítés, valamint a Magyar Néphadsereg oktatási intézményeiben szerzett szakképesítés,

33. a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység átmeneti szabályairól szóló 87/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet és a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonőri, valamint a magánnyomozói tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítésről szóló 12/1995. (VIII. 18.) BM rendelet alapján szerzett személy- és vagyonőr szakképesítés.

(4) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán alap- vagy mesterképzésében szerzett szakképzettségnek minősül a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem karain és azok jogelődjeinél szerzett szakképzettség.

(5) * A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán bűnügyi igazgatás, rendészeti igazgatás vagy rendészeti vezető szakon szakképzettségnek minősül a Rendőrtiszti Főiskola által szak megnevezésével vagy anélkül kiadott oklevélben igazolt szakképzettség.

(6) * Az (1) bekezdés 10-31. pontja, valamint a (3) bekezdés 7-13. pontja szerinti szakképesítés

1. a rendészeti szakgimnázium és annak jogelődei által kiállított részszakképesítést vagy szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal, vagy bizonyítvány hiányában a jogelőd által kiállított, a képzés elvégzését is igazoló tanulmányi értesítővel,

2. a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában vagy e szervezet jogelődeinél szerzett középfokú vagy felsőfokú szaktanfolyami büntetés-végrehajtási végzettséget igazoló bizonyítvánnyal,

3. a zászlósképző iskolán szerzett tiszthelyettesi képzettség megszerzését tanúsító okirattal,

4. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint a jogelődeinél szerzett középfokú szaktanfolyami bizonyítvánnyal, illetve

5. a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett, a szak megnevezését még nem tartalmazó oklevéllel igazolható.


Egészségügyi alkalmassági követelmény: Nem szükséges

Képzés díja 210.000 Ft     Szakmai vizsga díjjal együtt! 

Részletfizetés lehetséges!

Ha az alapképzettségét nálunk szerezted, a képzési díjból 10.000 forint kedvezményt adunk!

JELENTKEZEM A KÉPZÉSRE